ZASOBY BIBLIOTEKI
Biblioteka oferuje czytelnikom bogaty księgozbiór, czasopisma i zbiory specjalne. Gromadzi opracowania niezbędne w procesie kształcenia, ale również inne - rozwijające zainteresowania czy służące rozrywce.

Struktura księgozbioru /stan na 1.03.2010 rok/

Ilość wolumenów: 11422, w tym:
 • lektur: 3231
 • literatura piękna: 2654
 • encyklopedie i słowniki: 341
 • literatura naukowa, popularnonaukowa : 6125
 • literatura techniczna : 1655

Literatura popularnonaukowa i naukowa obejmuje książki z różnych dziedzin wiedzy, m.in. nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych. Czytelnik może znaleźć w bibliotece wydawnictwa o tematyce komputerowej, motoryzacyjnej, sportowej ,muzycznej, kulinarnej.
Literatura pedagogiczna obejmuje książki z zakresu reformy oświatowej, wychowania, szkolnictwa.
Wszystkie książki są uporządkowane w układzie działowo-alfabetycznym (dziedzinami wiedzy)eg klasyfikacji dziesiętnej UKD. Ze względów organizacyjnych dostęp do półek jest ograniczony.

Czasopisma

Biblioteka dysponuje następującymi tytułami czasopism:
 • Cogito - tygodnik dla młodzieży o bardzo bogatej tematyce; wiele miejsca poświęca maturzystom, załączając ściągi, testy, opracowania (zwłaszcza do języka polskiego).
 • Auto świat - tygodnik o tematyce motoryzacyjnej
 • Wiedza i Życie - miesięczniki popularyzujące w bardzo przystępnej formie najnowsze odkrycia i zdobycze nauki.
 • Elektronika Praktyczna, Elektronika dla Wszystkich - miesięczniki poświęcone technice, w tym elektronice; cenione przez praktyków.
 • Enter - miesięczniki dla pasjonatów komputera i gier komputerowych. Dołączone do każdego numeru dyski CD można wypożyczać na kartę czytelnika do domu.
 • Murator, Instalator- te, periodyki są cenną pomocą dydaktyczną w klasach o profilu budowlanym.
 • BIM czyli Brzeski Magazyn Informacyjny - miesięcznik regionalny, który komentuje współczesne życie Brzeska i okolic, a także przybliża historię, zabytki, sylwetki ludzi związanych z ziemią brzeską.
 • Newsweek- tygodnik poruszający bieżące problemy.
 • Napędy i Sterowania- czasopismo dla mechatroników.
 • Biblioteka w Szkole
 • Gazeta Krakowska
W swoich zbiorach archiwalnych posiada parę roczników Aury, Auto Experta, Biuletynu Oświatowego, Chipa, PC World Komputer, Eko świat, Polonistyka.
Z wszystkich czasopism można korzystać w czytelni, bądź, za zgodą bibliotekarza, wypożyczyć wybrane egzemplarze na krótki okres do domu. Niektóre tytuły, jako pomoce dydaktyczne, są dostępne w pracowniach przedmiotowych.
Czasopisma przechowuje się przez pięć lat; potem segregowane są jako materiał do sporządzania wycinków i oddawane na makulaturę ze względu na brak miejsca do ich składowania.

Zbiory specjalne

Zalicza się do nich wszelkie nieksiążkowe przekazy obrazów, słów, dźwięków - w naszej bibliotece składają się na nie zbiory ilustracyjne, kasety wideo, płyty CD-ROM.
W tym roku powiększono ten zasób o następujące tytuły:
 • Imiona świętych
 • Świadkowie u Twoich drzwi
 • Watykan
 • Zwycięzcy nie umierają, opowieść o księdzu Jerzym Popiełuszce

Dokumenty życia szkoły
Składają się na nie podstawowe zarządzenia i przepisy regulujące pracę szkoły, archiwalne kroniki szkolne, samorządu uczniowskiego, byłego internatu, zbiór wycinków prasowych i materiały dotyczące historii placówki, a także gromadzone na dyskach CD zdjęcia z rozmaitych imprez szkolnych.