WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI

Pomaga dotrzeć czytelnikowi do poszukiwanej informacji. Tworzą go:

Księgozbiór podręczny
W jego skład wchodzą wszystkie wydawnictwa informacyjne: encyklopedie, leksykony i słowniki, poradniki, przewodniki, albumy, atlasy, wydania bibliofilskie. Korzysta się z nich na miejscu, ew. wypożycza na lekcje.


Katalogi biblioteczne
Kartkowe katalogi, mieszczące się w czytelni, pozwalają sprawdzić samodzielnie, czy poszukiwana książka jest w bibliotece lub jakie pozycje na interesujący czytelnika temat są w zbiorach bibliotecznych. Poszukujący ma do dyspozycji:
 • katalog alfabetyczny - grupuje karty katalogowe wydawnictw w kolejności alfabetycznej wg nazwisk autorów, a w przypadku dzieł anonimowych lub zbiorowych według tytułów.
 • katalog rzeczowy - pozwala dotrzeć do wszystkich, zgromadzonych w bibliotece, pozycji na określony temat. W tym celu niezbędne jest posłużenie się tablicą UKD, wg której karty katalogowe są ułożone. Tablica znajduje się nad skrzynkami katalogowymi.
 • katalog tytułowy - rejestruje według tytułów książki niebeletrystyczne, zakupione w latach 1980 - 2000.
 • katalog zbiorów audiowizualnych - zawiera karty katalogowe zbiorów specjalnych, mieszczących się w bibliotece i pracowniach przedmiotowych.
Kartoteki
W naszej bibliotece czytelnicy mają do dyspozycji :
 • Kartotekę zagadnieniową, gromadzącą opisy bibliograficzne artykułów prasowych wg wybranych zagadnień
 • Kartoteki bibliograficzne:
  1. Lektury szkolne
  2. Biblioteczka wychowawcy klasowego
  3. Prezentacja maturalna
  4. Reforma szkolna
  Zawierające na kartach katalogowych adnotacje bibliograficzne książek i ich fragmentów, artykułów i innych materiałów związanych z wybranymi zagadnieniami.
 • Kartotekę tekstową, przechowującą wycinki prasowe, kserokopie fragmentów opracowań i różne materiały ilustracyjne z następujących tematów:
  1. Aktualności
  2. Awans zawodowy nauczyciela
  3. Biblioteka szkolna
  4. Historia
  5. Kultura i sport
  6. Literatura
  7. Materiały repertuarowe
  8. Nauka. Technika
  9. Ochrona środowiska
  10. Pedagogika
  11. Prawo w szkole
  12. Prezentacje maturalne
  13. Reforma oświaty
  14. Region
  15. Religia
  16. Święta. Rocznice
  17. Zabytki ziemi brzeskiej
  18. Zjawiska i ruchy społeczne
Komputer z dostępem do Internetu
W czytelni znajduje się osiem stanowisk komputerowych do dyspozycji uczniów. Warunki korzystania z nich określa osobny regulamin.